MixPad

MixPad 4.36

เครื่องผสมสัญญาณเสียงสำหรับไฟล์ MIDI
ดาวน์โหลด
คะแนนผู้ใช้
3.9  (44 คะแนน)
คะแนนของคุณ
รุ่นล่าสุด:
4.36 (ลองดู)
นักพัฒนา:
แก้ไข และผสมหลายแทร็คคุณต้องการ และส่งออกผลลัพธ์ในรูปแบบ MIDI เขียนสร้างสรรค์ของคุณไปยังซีดี หรืออัปโหลดไปยัง cloud services เช่น Dropbox และ SoundCloud
MixPadมีหลายติดตามร่องรอยบันทึกเสียงและการผสซอฟต์แวร์
หลักที่มีคุณสมบัติ:
-บันทึกอุปกรณ์และ vocals สำหรับเพลงล้วน
-สร้างการเพลงเรื่อง"แมส"เหรองของคุณโปรดของร่องรอย
-ผั soundtracks สำหรับวิดีโอหรือ slideshows น
-ทำให้เสียงพ็อดแคสท์สำหรับอากาศออนไลน์
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: