MixPad

MixPad

MixPadมีหลายติดตามร่องรอยบันทึกเสียงและการผสซอฟต์แวร์
คะแนนผู้ใช้
3.9  (38 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
3.1
ซอฟแวร์ที่สะอาด 100% ตรวจสอบ รายงาน
โปรแกรมนี้ได้รับ 5 รางวัล
MixPadมีหลายติดตามร่องรอยบันทึกเสียงและการผสซอฟต์แวร์
หลักที่มีคุณสมบัติ:
-บันทึกอุปกรณ์และ vocals สำหรับเพลงล้วน
-สร้างการเพลงเรื่อง"แมส"เหรองของคุณโปรดของร่องรอย
-ผั soundtracks สำหรับวิดีโอหรือ slideshows น
-ทำให้เสียงพ็อดแคสท์สำหรับอากาศออนไลน์
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: